Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacj dostępna jest w naszej Polityce Prywatności

Zamknij

W dniu 25.06.2024 r. w godz. 9 -13 mogą nastapić chwilowe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Paderewskiego. Wynika to z naprawy hydrantu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.         W dniu 25.06.2024 r. w godz. 9 -13 mogą nastapić chwilowe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Paderewskiego. Wynika to z naprawy hydrantu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.        


RODO

STRONA GŁÓWNARODO

Szanowni Państwo

 

Obowiązujące od 25 maja 2018 roku Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”- regulacja unijna, zobowiązuje nas do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37.

 

Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl lub telefonicznie 885-802-160.

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za w/w usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

- mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

- jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

- w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

- jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

 

   /-/ Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 PODAJ STAN

WODOMIERZA

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

PODAJ STAN

ZGŁOŚ AWARIE

WODOMIERZA / KANALIZACJI

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

ZGŁOŚ AWARIE

NASZE GALERIE


O NAS

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, aktualnej taryfy na wodę
i ścieki, regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków, załatwiania spraw, ochrony danych osobowych, aktualnych wyników badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ