Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacj dostępna jest w naszej Polityce Prywatności

Zamknij

Informujemy, że w dniu 13.12.2023 r. nastąpią przerwy w dostawie wody od 9.00 do 12.00.dla mieszkańców, instytucji i zakładów znajdujących się na Skarpie, ul. Stromej, ul. Żaków oraz na os. Żaków.Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.                Informujemy, że w dniu 13.12.2023 r. nastąpią przerwy w dostawie wody od 9.00 do 12.00.dla mieszkańców, instytucji i zakładów znajdujących się na Skarpie, ul. Stromej, ul. Żaków oraz na os. Żaków.Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.               


AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIKogeneracja na terenie oczyszczalni

Kogeneracja na terenie oczyszczalni

Kogeneracja, to kolejny krok w stronę aktywnego udziału w poprawie jakości powietrza i dbałości o środowisko. Z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.4 kogeneracja, uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę instalacji kogeneracyjnej.


Produktem ubocznym oczyszczania wody, jest biomasa, którą do tej pory wykorzystywaliśmy do produkcji biogazu. Ten, zimą ogrzewał niektóre budynki należące do spółki. Latem, niestety był wykorzystywany w minimalnym stopniu tylko do podgrzewania wody. Dzięki projektowi „Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie”, będziemy mogli magazynować i wykorzystywać całą wyprodukowaną energię.

Inwestycja zostanie zrealizowana na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

Projekt obejmuje w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, warunkami i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, w tym z ewentualnymi ponownymi uzgodnieniami z zakładem energetycznym – w przypadku konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.,

2) budowa zespołu kogeneracyjnego o łącznej mocy około 106 kW opartego na biogazie produkowanym z osadu ściekowego powstającym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z wyprowadzeniem mocy cieplnej i elektrycznej,
3) ewentualna przebudowa stacji transformatorowej 15kV,
4) ewentualna przebudowa węzła ciepła,
5) ewentualną przebudowa układu przesyłania biogazu,
6) podłączenie instalacji kogeneracyjnej do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.z o.o.,
7) wykonanie instalacji towarzyszącej,
8) wykonanie instalacji do usuwania siloksanów i osuszania biogazu,
9) dostawa i montaż komputerowego systemu nadzoru kompatybilnego z istniejącym systemem nadzoru oczyszczalni ścieków,
10) dostawa oprogramowania do grafikowania i bilansowania wraz ze wszystkimi kodami źródłowymi, szyframi, kluczami, plikami itp. służącymi do dostępu wyłącznie Zamawiającego,
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych – wynikających z przepisów prawa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii wytwarzanej w kogeneracji w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świebodzin poprzez budowę zespołu kogeneracyjnego i układu przesyłania biogazu w ZWKiUK Sp.z o.o. w Świebodzinie.

Dzięki temu zmniejszymy zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektów ZWKiUK w Świebodzinie, zwiększymy stopień wykorzystania zasobów powstałych w procesie oczyszczania ścieków (biogazu) w oczyszczalni ścieków, zredukujemy emisję dwutlenku węgla (CO2) o 609,42 tony równoważnika CO2 rocznie, poprzez zastosowanie zespołu kogeneracyjnego w ZWKiUK, zwiększymy wykorzystanie energii odnawialnej poprzez eksploatację biogazu powstałego w wyniku fermentacji ścieków.

W ramach realizacji inwestycji, zostaną osiągnięte następujące cele:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.,

  • produkcja energii cieplnej z nowobudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 110,50 MWhe/rok,

  • produkcja energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 845,24 MWhe/rok,

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 609,42 tony równoważnika CO2.

Łączne koszty całkowite projektu wynoszą 3 218 374,95 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 2 480 296,00 zł, a łączna wartośc dofinansowania tj. 1 502 177,60 zł. Zakres rzeczowy projektu wyniesie 3 149 494,95 zł, z czego koszty kwalifikowalne 2 424 296,00 zł, a dofinansowanie na poziomie 1 454 577,60 zł
 

W dniu 02 września 2021 r. ZWKiUK ogłosiło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji pn. " Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie", którego termin składania ofert kończył się 30 września 2021 r. o godz. 12.00.  W ramach postępowania została złożona jedna oferta firmy TEDOM Poland Sp. z o.o.  o  wartości 1 939 850,00zł netto (2 386 015,50zł brutto), która jednocześnie została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo.

18 października 2021 r. ZWKiUK podpisało umowę z firmą TEDOM Poland Sp. z o.o., na realizację powyższej inwestycji.
     


A już 9 listopada 2021 r. odbyła się pierwsza rada budowy, na której spotkaliśmy się w szerokim gronie inspektorów i specjalistów, którzy odpowiedzialni są za zaprojektowanie instalacji (w zakresie branży sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej) oraz koordynowanie zarówno prac projektowych, jak i prac budowlanych. Podczas spotkania omówiliśmy wstępny układ technologiczny i lokalizacyjny samej instalacji, a także określiliśmy wstępne terminy zakończenia poszczególnych zadań.

     

 

W dniu 16  lutego 2022 r. Wykonawca firma Tedom złożyła w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. " Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie". Oznacza to, że Spółka jest już o mały włos od rozpoczęcia prac budowlanych.

    

01 marca 2022 r. otrzymaliśmy decyzję nr 74/2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące budowę instalacji kogeneracyjnej na działce nr ewid. 669 obręb 002 jednostka ewid. 080805_4 Świebodzin.

A już 16.03.2022 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy.

W dniu 06 maja 2022 r. zarejetrowaliśmy dziennik budowy w Starostwie Powiatowym oraz zawiadomiliśmy o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.


13 maja 2022 r. firma Tedom rozpoczęła prace związane z przygotowaniem fundamentu pod kogenerator.
      
    

 

17 maja 2022 r. został wylany fundament pod kogenerator.
     

 

W dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie Spółki odbyła się rada budowy, na której został omówiony postęp prac oraz dalsze etapy realizacji inwestycji.
 

W dniu 21 czerwca 2022 r. na teren budowy na obiekcie oczyszczalni ścieków firma Tedom dostarczyła kogenerator. Czekamy więc na pozostałą infrastrukturę i podłączenie instalacji.
            
Z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy projektu tj. budowa zbiornika do magazynowania biogazu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz dostawa wraz z montażem i podłączeniem pompy mieszającej osad w wydzielnej komorze fermentacyjnej ZWKiUK musiało ogłosić kolejene postępowania przetargowe na wybór Wykonawców powyższych zadań.

W dniu 06 lipca 2022 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie zbiornika do magazynowania biogazu, którego termin składania ofert kończył się w dniu 08.08.2022 r. W ramach postępowania została złożona jedna oferta, która spełniła wymagania formalne, a tym samym została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo. W dniu 24.08.2022 r. Spółka podpisała umowę z Wykonawcą tj. z Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.


W dniu 19 lipca 2022 r. ZWKiUK ogłosił postępowanie na dostawę wraz z montażem i podłączeniem pompy mieszającej osad w wydzielonej komorze fermentacyjnej, którego termin składania ofert kończył się w dniu 08.08.2022 r. 
 W ramach postępowania została złożona jedna oferta, która spełniła wymagania formalne, a tym samym została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo. W dniu 23.08.2022 r. Spółka podpisała umowę z Wykonawcą tj. P.H.U. Hydropol Agnieszka Woźniak.


W dniu 01 września 2022 r. odbyła się pierwsza rada budowy oraz przekazanie terenu budowy dla zadana pn: "Budowa zbiornika do magazynowania biogazu", na której omówiono plan działań oraz poszczególne etapy realizacji inwestycji. 
        

02 września 2022 r. złożono zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzine na realizację zadania związanego z budową zbiornika.

 

W dniu 31 października 2022 r. nastąpił formalny odbiór końcowy robót budowlanych inwestycji związanej z budową istalacji kogeneracyjnej, który wiązał się z możliwością korzystania z kogeneracji przez ZWKiUK w 100%.
     

Instalacja kogeneracyjna została zakończona, a już rozpoczęły się prace związane z demontażem starej pompy mieszającej osad, a w jej miejsce montaż nowej.

   

 

21 listopada 2022 r. Wykonawca tj. Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. dostarczył na oczyszczalnię zbiornik, a już w kolejnym dniu wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych związanych z jego montażem. Budowa zbiornika do magazynowania biogazt to kolejna kluczowa inwestycja, która pozwoli nam magazynować biogaz do produkcji energii, którą w dużym stopniu zużywa się właśnie na naszym największym obiekcie, jakim jest oczyszczalnia.

     
08 grudnia 2022 r. w siedzibie Spółki nastapił formalny odbiór końcowy prac związany z montażem wraz z podłączeniem pompy mieszającej osad.

  

12 grudnia 2022 r. odbył się odbiór zbiornika przez Państwową Straż Pożarną, który zakończył się pozytywną opinią, a już 15.12.2022 r. nastąpił finalny odbiór końcowy robór budowlanych z Wykonawcą prac.

   

 PODAJ STAN

WODOMIERZA

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

PODAJ STAN

ZGŁOŚ AWARIE

WODOMIERZA / KANALIZACJI

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

ZGŁOŚ AWARIE

NASZE GALERIE


O NAS

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, aktualnej taryfy na wodę
i ścieki, regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków, załatwiania spraw, ochrony danych osobowych, aktualnych wyników badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ