loader
shape

Kilka słów o projekcie

title

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. wprowadza na szeroką skalę działania edukacyjne w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej, które skierowane będą do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Świebodzin. Zakres tych działań podyktowany jest między innymi potrzebami wśród mieszkańców zgłaszanymi bezpośrednio do Zakładu oraz poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Zakładu.

Jako Zakład prowadzimy inwestycje w zakresie OZE oraz szereg działań związanych ze zmniejszeniem energochłonności urządzeń oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej przez co idealnie wpisujemy się do poszerzania wiedzy innych w tym zakresie oraz możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację tych działań.shape

Zielona Energia

Płynie prosto do oczyszczalni !

title

Tematyka związana z zieloną energią odnosi się do energii elektrycznej, która jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, takich jak np. słońce, biogaz, woda, wiatr lub biomasa. Dzięki energii elektrycznej wytwarzanej w tych źródłach emituje się mniej spalin i dwutlenku węgla i nie pozostawia się żadnych toksycznych odpadów. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zatem przyjazne dla środowiska, a produkowana energia elektryczna nazywana jest „zieloną energią elektryczną”. Dzięki zielonej energii elektrycznej zmniejszymy emisję dwutlenku węgla przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Szacuje się, iż emisja zielonej energii elektrycznej wynosi tylko około 40 gramów na kilowatogodzinę, a zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów.

Ciekawostka:
Niektóre elektrownie wodne są wyłączone z odnawialnych źródeł energii przez organizacje ochrony środowiska, ponieważ mają one daleko idące konsekwencje dla środowiska (np. zapora Trzech Przełomów w Chinach). 

About
shape

Dlaczego warto

Oszczędzać energię

title

Oszczędzając prąd, zmniejszymy potrzebę produkowania go w większych ilościach.

title

Zwiększasz żywotność urządzeń

Dzięki krótszej pracy urządzeń znacznie wpływamy na żywotność naszych urządzeń

title

Mniejsza eksploatacja naturalnych źródeł

Mniejsza ilość zużywanej energii to też mniejsze zużycie naturalnych źródeł naszej planety

title

Mniejsza emicja CO2

Zmniejszamy rosnącą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

title

Płacisz mniej za rachunki

Oszczędzanie energii ma duży wpływ na stan naszego budżetu domowego

title

Większa świadomość energetyczna

Pozwalamy innym obserwować i uczyć się jak oszczędzać energię.

title

Dbasz o środowisko

Duże zużycie energii elektrycznej ma krytyczny wpływ na niszczenie naszego środowiska naturalnego

img
shape
img

Korzyści
stosowania OZE

title

Źródła energii odnawialnej mają wiele zalet, które sprawiają, że trwająca transformacja energetyczna to nie tylko konieczność, ale również realna korzyść dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego,
a należą do nich:

 • niezależność energetyczna,
 • redukcja efektu cieplarnianego,
 • niskie koszty eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • nigdy nie kończąca się energia naturalna,
 • ochrona środowiska,
 • minimalizacja odpadów,
 • zmniejszenie ilości zakupu energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
 • niezmienny koszt energii elektrycznej,
 • sprzyjanie zdrowiu oraz poprawia klimat,
 • przyszłość inwestycyjna,
 • samoobsługa w przeważającej części.
img
shape

Aktualności

title
blog_img

18 czerwca, 2024

Konkursy edukacyjne OZE

Galeria

title


Partnerzy programu

title
shape